Struktura - KPP Krosno Odrzańskie

Struktura

Data publikacji 12.04.2012

 KPP Krosno Odrzańskie

Nazwa wydziału Telefon miejski

Wydział Kryminalny:

+48   47-794-52-50

68-383-3150 (do 07.2020)

- Zespół dochodzeniowo - śledczy

+48   47-794-52-50

68-383-3150 (do 07.2020)

- Zespół operacyjno - rozpoznawczy

+48   47-794-52-50 

68-383-3150 (do 07.2020)

- Zespół d/w z Przestępczością Gospodarczą

+48   47-794-52-50 

68-383-3150 (do 07.2020)

- Jednoosobowe stanowisko dw z Przestępczością Narkotykową

+48   47-794-52-50 

68-383-3150 (do 07.2020)

- Zespół ds. Przestępczości Nieletnich oraz do walki z przestępczością przeciwko mieniu

+48   47-794-52-50

68-383-3150 (do 07.2020)

- Zespół Techniki Kryminalistycznej

+48   47-794-52-50

68-383-3150 (do 07.2020)

   

Wydział Prewencji:

+48   47-794-52-20 

68-383-3120 (do 07.2020)

- Rewir Dzielnicowych

+48   47-794-52-30 

68-383-3130 (do 07.2020)

- Zespół Dyżurnych

+48   47-794-52-11 

68-383-3111 (do 07.2020)

- Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

+48   47-794-52-26 

68-383-3126 (do 07.2020)

- Zespół ds. Wykroczeń

+48   47-794-52-24 / -25

68-383-3124/25 
(do 07.2020)

- Zespół Patrolowo - Interwencyjny

+48   47-794-52-20 

68-383-3120 (do 07.2020)

   

Wydział Ruchu Drogowego

- Zespół Ruchu Drogowego w Gubinie

- Ogniwo Obsługi Zdarzeń Drogowych

+48   47-794-52-47

68-383-3147 (do 07.2020)

Jednoosobowe stanowisko ds. Prasowo- Informacyjnych 

+48   47-794-52-28

68-383-3128 (do 07.2020)

Zespół Prezydialny

+48   47-794-52-00

68-383-3100 (do 07.2020)

Zespół Kadr i Szkolenia 

+48   47-794-52-70 / -71

68-383-3170/71
(do 07.2020)

Zespól Łączności i Informatyki

+48   47-794-52-97 / -98

68-383-3197/98
(do 07.2020)

Informatyk

+48   47-794-52-96

68-383-3196 (do 07.2020)

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

+48   47-794-52-77 / -78                                / -79
68-383-3177/78/79
(do 07.2020)

Zespół ds. Finansowo-Gospodarczych

+48   47-794-52-73 / -74                                / -75

68-383-3173/74/75
(do 07.2020)

Inspektor BHP

+48   47-794-52-72

68-383-3172 (do 07.2020)

 

 

 KP Gubin

 

   

Referat Kryminalny:

68-476 -3431 

- Zespół dochodzeniowo - śledczy

68-476 -3431
- Zespół operacyjno - rozpoznawczy 68-476 -3431
- Zespół d/w z Przestępczością Gospodarczą 68-476 -3431
- Jednoosobowe stanowisko dw z Przestępczością Narkotykową 68-476- 3431
- Jednoosobowe stanowisko ds. Przestępczości Nieletnich oraz do walki z przestępczością przeciwko mieniu 68-476- 3431
   

Referat Prewencji:

68-476-3457 

- Zespół Dzielnicowych

68- 476-3419/21/22

- Zespół Dyżurnych

68-476-3411

- Zespół ds. Wykroczeń

68-476-3420/35

- Zespół Patrolowo - Interwencyjny

68-476-3457

- Jednoosobowe stanowisko ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

68-476-3448

   

 Zespół Prezydialny

68-476-3400 

 Zespół Informatyki

68-476-3446/47 

 Jednoosobowe stanowisko ds. administracyjno -gospodarczych