Struktura - KPP Krosno Odrzańskie

Struktura

Data publikacji 12.04.2012

 KPP Krosno Odrzańskie

Nazwa wydziału Telefon miejski

Wydział Kryminalny:

68-383-3150

- Zespół dochodzeniowo - śledczy

68-383-3150

- Zespół operacyjno - rozpoznawczy

68-383-3150

- Zespół d/w z Przestępczością Gospodarczą

68-383-3150

- Jednoosobowe stanowisko dw z Przestępczością Narkotykową

68-383-3150

- Zespół ds. Przestępczości Nieletnich oraz do walki z przestępczością przeciwko mieniu

68-383-3150

- Zespół Techniki Kryminalistycznej

68-383-3150

   

Wydział Prewencji:

68-383-3120

- Rewir Dzielnicowych

68-383-3130

- Zespół Dyżurnych

68-383-3111

- Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

68-383-3126

- Zespół ds. Wykroczeń

68-383-3124/25

- Zespół Patrolowo - Interwencyjny 68-383-3120
   

Wydział Ruchu Drogowego

- Zespół Ruchu Drogowego w Gubinie

- Ogniwo Obsługi Zdarzeń Drogowych

68-383-3147

Jednoosobowe stanowisko ds. Prasowo- Informacyjnych 

68-383-3128

Zespół Prezydialny

68-383-3100

Zespół Kadr i Szkolenia 

68-383-3170/71

Zespól Łączności i Informatyki

68-383-3197/98

Informatyk

68-383-3196

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

68-383-3177/78/79

Zespół ds. Finansowo-Gospodarczych

68-383-3173/74/75

Inspektor BHP

68-383-3172

 

 

 KP Gubin

 

   

Referat Kryminalny:

68-476 -3431 

- Zespół dochodzeniowo - śledczy

68-476 -3431
- Zespół operacyjno - rozpoznawczy 68-476 -3431
- Zespół d/w z Przestępczością Gospodarczą 68-476 -3431
- Jednoosobowe stanowisko dw z Przestępczością Narkotykową 68-476- 3431
- Jednoosobowe stanowisko ds. Przestępczości Nieletnich oraz do walki z przestępczością przeciwko mieniu 68-476- 3431
   

Referat Prewencji:

68-476-3457 

- Zespół Dzielnicowych

68- 476-3419/21/22

- Zespół Dyżurnych

68-476-3411

- Zespół ds. Wykroczeń

68-476-3420/35

- Zespół Patrolowo - Interwencyjny

68-476-3457

- Jednoosobowe stanowisko ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

68-476-3448

   

 Zespół Prezydialny

68-476-3400 

 Zespół Informatyki

68-476-3446/47 

 Jednoosobowe stanowisko ds. administracyjno -gospodarczych