Odblaski ratują życie. Warto je nosić! - Aktualności - KPP Krosno Odrzańskie

Aktualności

Odblaski ratują życie. Warto je nosić!

Zapadający szybko zmierzch sprawia, że piesi stają się mało zauważalni. Zwłaszcza, gdy mają na sobie odzież w ciemnych kolorach. Można temu zaradzić. Wystarczy założyć na kurtkę elementy odblaskowe, które sprawią, że będziemy bardziej widoczni dla kierowców. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo.

Jesień, to pora roku, która wymaga od kierowców większego skupienia na drodze. Przyczyną jest zmieniająca się aura, która znacznie ogranicza widoczność. Dodatkowym utrudnieniem są także piesi, którzy idąc poza terenem zabudowanym po zmierzchu nie mają na sobie żadnych elementów odblaskowych. Pamiętajmy, że o tej porze roku odblaski mają ogromne znaczenie i niejednokrotnie mogą uratować komuś życie. To, że my widzimy pojazd nadjeżdżający z naprzeciwka, nie oznacza wcale, że jesteśmy widziani przez kierowcę. Ważny jest także ubiór jaki nosimy. Najczęściej spotykany widok, to ciemna kurta i kaptur na głowie, który niejednokrotnie ogranicza nam pole widzenia  i sprawia, że nie do końca wiemy co dzieje się na drodze. Pomimo tego, że przepisy mówią nam o konieczności noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym, my proponujemy je nosić o tej porze roku cały czas. Dzięki temu, już podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych, będziemy zauważalni  przez kierowcę. To da mu czas żeby w porę zahamować i nie doprowadzić do niebezpiecznych zdarzeń.

Pamiętajmy, że zgodnie z art. 11. ustawy - Prawo o ruchu drogowym

1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

5. Przepisów ust. 1–4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.